Zahvaljujemo donatorima

O nama

LIONS CLUB POREČ
4304 060605
Regija 'Zapad' – Zona III

Adresa: Lions club Poreč,
Hotel 'Valamar Diamant', Brulo b.b. 52440 Poreč
Web adresa: www.lions-porec.com 
e-mail: mirjana.bjelica@pu.t-com.hr
Klupski sastanci: 2. i 4. utorak 19.00 h
Hotel 'Valamar Diamant', Poreč
Broj računa: za donacije 2500009-1101303659
za članove: 2380006-1110007667
Matični broj: 1280236
OIB 15802745918

Lions godina 2018/2019:

Predsjednica: Snježana Gutbier-Vidović
1. dopredsjednik: Loredana Fable Grgurić
2. dopredsjednica: Zlatko Šehanović
3. dopredsjednik: Anamarija Muzica Saitz
Tajnica: Mirjana Bjelica
Rizničarka: Zora Palmić
Ceremonijar: Silvano Ritossa
Čuvarica pečata: Fedora Zorić-Franke
Direktor za članstvo: Đek Šurija
Direktor za Leo članstvo: Boris Jugovac

Klub osnovan: 15.02.1997. 
Potvrdna svečanost: 22.05.1999. 
Klub osnivač: Lions club Rijeka 
“Kum” Kluba: ID Bojan Šober


Bratimljenja:
LC FORLI (Italija) – 14.06.2000.